Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tinn kommune tildeling av helse- og omsorgstjenester 2015

Kragerø og Drangedal interkommunale legevakt 2015

Skien kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015

Skien kommune barnevernets arbeid med meldinger 2015

Kviteseid kommune sitt arbeid med å halde jamleg oversikt over helsetilstanden og påverknadsfaktorar etter lov om folkehelsearbeid 2015

Sykehuset Telemark HF, medisinsk klinikk samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015

Bamble kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015

Sykehuset Telemark HF Håndtering av blod og blodkomponenter samt aktiviteter knyttet til organdonasjon 2015

Notodden kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2015

Bø kommune Bø sjukeheim rehabiliteringstjenester til pasienter 2015

Skien kommune uanmeldt tilsyn bolig Stigertun 2015

Notodden kommune tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning 2015

Porsgrunn kommune skolehelsetjenesten 2015

Fyresdal kommune skolehelsetjenesten 2015

Telemark og Vestfold ungdomshjem, avdelingene Kjørbekk og Larønningen forebygge bruk av tvang 2015

DPS øvre Telemark vurdering av henvisninger og samhandling med førstelinjetjenesten 2015

Sykehuset Telemark HF ang sykehusdriften i Rjukan 2015

Kragerø kommune, NAV Kragerø kvalifiseringsprogrammet 2015

Seljord kommune folkehelsearbeid 2015

Sauherad kommune Furumoen omsorgssenter stikkprøvetilsyn 2015

Unilabs Laboratoriemedisin AS i Skien smittetesting ved donasjon av humane celler og vev 2015

Sykehuset Telemark HF – håndtering av humane celler og vev 2015