Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Internserien

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon

Internserien 5/2023

Saksbehandler: Aud Frøysa Åsprang

Godkjent av: Jan Fredrik Andresen, 6. desember 2017

Sist vedtatt: Aud Frøysa Åsprang 6. november 2023

Vurderes årlig: Se vedlagt endringslogg

Ansvarlig avdeling: Avdeling for tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Saksnummer: 2015/835

Erstatter: Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon, Internserien 4/2018, versjon 9. desember 2021.

Gjelder for: Statsforvalteren og Statens helsetilsyn

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon

Internserien 5/2023
PDF