Hopp til hovedinnhold
Innhold 7 Oppfølging og avslutning av tilsyn

Meny

Innhold 7 Oppfølging og avslutning av tilsyn
Internserien

7. Oppfølging og avslutning av tilsyn

Ad oppfølging og avslutning av tilsyn, se Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring (Internserien 6/2021). Tilsyn skal ikke avsluttes før virksomheten har rettet påpekte lovbrudd, og dokumentert at praksis er endret og i tråd med aktuelle lovkrav.

I veiledning for behandling av tilsynssaker på helse- og omsorgstjenesteområdet er det gitt veiledning om når pålegg skal vurderes i hendelsesbaserte tilsynssaker. Veiledningen kan gi støtte ved vurderingen av om det skal gis pålegg om retting, stengning eller tvangsmulkt til virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med planlagt tilsyn.

På barnevern- og sosialtjenesteområdet kommer det 1. januar 2024 veiledning om ny praksis for ileggelse av pålegg ved lovbrudd. Veiledningen gjelder bruk av pålegg etter lovbrudd så vel i tilsynssaker som i planlagt tilsyn med kommunen etter sosialtjenesteloven § 9 og barnevernsloven § 17-3 første ledd.