Hopp til hovedinnhold
Innhold 3 Hjemler for vår tilsynsmyndighet

Meny

Innhold 3 Hjemler for vår tilsynsmyndighet
Internserien

3. Hjemler for vår tilsynsmyndighet

  • Barnevernsloven § 17-3
  • Helseforskningsloven § 46
  • Helsetilsynsloven § 4
  • Folkehelseloven § 31
  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3
  • Sosialtjenesteloven § 9

De generelle bestemmelsene om tilsyn med kommunenes plikter etter særlovgivningen er regulert i kommuneloven kapittel 10 A. I tillegg er vår tilsynsmyndighet også regulert i enkelte andre særbestemmelser som ikke nevnes her.

Kommentar: Det er viktig å merke seg at når det gjelder tilsyn med kommunale tjenester, er det angitt i særlovgivningen hva statsforvalteren kan føre tilsyn med.