Hopp til hovedinnhold
Innhold 9 Vedlegg – endringslogg

Meny

Innhold 9 Vedlegg – endringslogg
Internserien

9. Vedlegg – endringslogg

Veilederen skal oppdateres etter behov, og gjennomgås minst en gang per år.

Endringslogg

6. november 2023

Tilsynshjemlene er oppdaterte, og det er tatt inn tekst i kapittel 7 om bruk av pålegg.

9. desember 2021

Veilederen er gjennomgått og det er gjort tilpasninger til ny veileder for oppfølging av tilsyn. Ellers bare mindre endringer som ikke påvirker innholdet.

18. desember 2020

Veilederen er gjennomgått, og det er kun gjort endringer av mer "språklig karakter" inkludert noen presiseringer som ikke påvirker innholdet.

5. desember 2019

Setning tatt ut av kapittel 6.4

10. april 2019

Veilederen er gjennomgått, og det er kun gjort endringer av mer «språklig karakter» som ikke påvirker innholdet

10. april 2018

Veilederen gyldig fra denne dato.

6. desember 2017

Veilederen godkjent av JFA.