Hopp til hovedinnhold
Innhold 5 Vedlegg

Meny

Innhold 5 Vedlegg
Internserien

5. Vedlegg

Støttemateriell [bare publisert på intranett]:

 1. Mal for varselbrev (bokmål)
 2. Mal for varselbrev (nynorsk)
 3. Skjema for egenrapportering og dokumentinnhenting (bokmål)
 4. Skjema for egenrapportering og dokumentinnhenting (nynorsk)
 5. PowerPoint-presentasjon for informasjonsmøte (bokmål)
 6. PowerPoint-presentasjon for informasjonsmøte (nynorsk)
 7. Skjema for mappegjennomgang
 8. Skjema for oppsummering av funn
 9. Tekst til kapittel 1, 2 og 6 i tilsynsrapporten (bokmål)
 10. Tekst til kapittel 1,2 og 6 i tilsynsrapporten (nynorsk)
 11. Skjema for egenkontroll (bokmål)
 12. Skjema for egenkontroll (nynorsk)
 13. Skjema for stikkprøvekontroll

Tillegg [bare publisert på intranett]:

Tilsyn med kommuner som har avtale med Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning, 16. mai 2024