Hopp til hovedinnhold

Åseral kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2019

Gjerstad kommune tilsyn med Gjerstadheimen

Iveland kommune tilsyn med om kommunen sikrer at personer som fyller vilkårene for deltagelse i kvalifiseringsprogrammet får tilbud om program 2019

Arendal kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk som bor ved Blå Kors Bosenter Arendal 2019

Vennesla kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2019

Hægebostad kommune Eiken Bu- og omsorgssenter - tilsynsrapport 2019

Birkenes kommune Birkenes sykehjem - tilsynsrapport 2019

Bygland kommune Byglandsheimen tilsynsrapport 2019

Arendal kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning 2019

Arendal kommune tilsyn med om kommunen sikrer at personer som fyller vilkårene for deltagelse i kvalifiseringsprogrammet får tilbud om program 2020

Arendal kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2019

Evje og Hornnes kommune Nav Evje og Hornnes økonomisk rådgivning

Lyngdal kommune Lyngdal bo- og servicesenter tilsyn med kommunal helse– og omsorgstjeneste 2019

Grimstad kommune tilsyn med ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav 2019

Risør kommune tilsyn med kvalifiseringsprogrammet 2019

Tvedestrand kommune tilsyn med kvalifiseringsprogrammet 2019

Kristiansand kommune Presteheia omsorgssenter kommunal helse- og omsorgstjeneste 2019

Vegårshei kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet 2019

Froland kommune landsomfattende tilsyn med kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern 2019

Tvedestrand kommune landsomfattende tilsyn med kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Vennesla kommune felles tilsyn med meldeplikten til barnevernet og barnevernets tilbakemeldinger til offentlige meldere 2019

Sørlandet sykehus HF somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter 2019

Care Service AS – Englegård Behandlingssenter 2019

Farsund kommune tilsyn med oppfølging av barn 7-12 år med psykiske utfordringer 2019

Valle kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerande eining 2019

Bykle kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerande eining 2019

Lillesand kommune tilsyn med om kommunen sikrer at personer som fyller vilkårene for deltagelse i kvalifiseringsprogrammet får tilbud om program 2019

Grimstad kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2019

Sørlandet sykehus HF håndtering av blod og blodkomponenter 2019

Kristiansand kommune landsomfattende tilsyn med kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 2019