Helsetilsynet

Vennesla kommune felles tilsyn med meldeplikten til barnevernet og barnevernets tilbakemeldinger til offentlige meldere 2019

Sørlandet sykehus HF somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter 2019

Care Service AS – Englegård Behandlingssenter 2019

Farsund kommune tilsyn med oppfølging av barn 7-12 år med psykiske utfordringer 2019

Valle kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerande eining 2019

Bykle kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerande eining 2019

Lillesand kommune tilsyn med om kommunen sikrer at personer som fyller vilkårene for deltagelse i kvalifiseringsprogrammet får tilbud om program 2019

Grimstad kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2019

Sørlandet sykehus HF håndtering av blod og blodkomponenter 2019

Kristiansand kommune landsomfattende tilsyn med kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 2019

Flekkefjord kommune tjenester til barn 7 - 12 år med psykiske utfordringer 2019

Grimstad kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 2019

Mandal kommune tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Flekkefjord kommune tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Åmli pleie- og omsorgssenter i Åmli kommune tjenester til pasienter på korttids- og langtidsavdelingen 2019