Helsetilsynet

Ålesund kommune tjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2015

Kristiansund kommune helse- og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2015

Eide kommune tvungen helsehjelp 2015

Norddal kommune selvmeldingstilsyn - tvungen helsehjelp beboere i sykehjem 2015

Helse Møre og Romsdal HF rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/hodeskade pga. tumor, slag eller traume 2015

Ørsta kommune rehabiliteringstenestene til vaksne personar med nyerverva hjerneskade/ hovudskade behov for rehabilitering 2015

Volda kommune rehabiliteringstenestene til vaksne personar med nyerverva hjerneskade/ hovudskade behov for rehabilitering 2015

Hareid kommune tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2015

Aukra kommune avslutning av selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A 2015

Ørskog kommune ikkje meld tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og tvungen helsehjelp 2015

Smøla kommune tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A 2015

Sunndal kommune Nav Kvalifiseringsprogrammet 2015

Gjemnes kommune avslutning av egenmeldingstilsyn tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 2015

Vanylven kommune uanmeldt tilsyn samtykkekompetanse bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A Vanylven omsorgssenter 2015

Haram kommune selvmeldingstilsyn - tvungen helsehjelp beboere i sykehjem 2015

Sande kommune selvmeldingstilsyn - tvungen helsehjelp beboere i sykehjem 2015

Halsa kommune helse- og omsorgstjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og langvarig rusmiddelbruk 2015

Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund sjukehus samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 2015

Averøy kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 2015

Kristiansund kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 2015

Giske kommune meldingar til barneverntenesta 2015

Stranda kommune rusmiddelmisbruk og samtidig psykisk lidelse 2015

Skodje kommune umeld tilsyn samtykkekompetanse og bruk av tvang 2015

Sandøy kommune umeld tilsyn samtykkekompetanse og bruk av tvang 2015

Ørskog kommune umeld tilsyn samtykkekompetanse og bruk av tvang 2015

Sula kommune umeld tilsyn samtykkekompetanse og bruk av tvang 2015