Hopp til hovedinnhold
Innhold 1 Tilsynets tema og omfang

Meny

Innhold 1 Tilsynets tema og omfang

1. Tilsynets tema og omfang

Nes kommune varslet XXXXXX 2021 om en uventet alvorlig hendelse. Varselet gjaldt oppfølging av en XXXXXX dement pasient med delir ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) Kongsvinger sykehus og Nes kommune.  

Helsetilsynet gjennomførte stedlig tilsyn ved Ahus Kongsvinger sykehus, medisinsk avdeling 26. og 27. mai 2021 og Nes kommune 1. og 2. juni 2021.  De stedlig tilsynene ble gjennomført digitalt grunnet koronasituasjonen. Det ble avholdt felles oppsummeringsmøte for virksomhetene 3. juni 2021. 

Formålet med stedlig tilsyn er å opplyse saken gjennom intervjuer med de involverte, deres ledere og pårørende, i tillegg til annen skriftlig dokumentasjon som foreligger. 

Tema for tilsynet har vært om virksomhetene har tilrettelagt for forsvarlig utredning, behandling og oppfølging av pasienter med delir. Vi har vurdert om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp. Vi har også om undersøkt og vurdert hvordan virksomhetene ved sin styring og ledelse har tilrettelagt for at helsepersonell som utøver tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.  

Saksbehandlingsprosessen er beskrevet i vedlegg 1.