Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

NAV Arendal - vurdering av om saksbehandlingstiden er forsvarlig 2014

Bygland kommune NAV personer med forsørgjaransvar for barn 2014

Sørlandet sykehus HF Arendal medisinsk avdeling samhandling 2014

Risør kommune samhandling 2014

Gjerstad kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Gjerstad kommune folkehelsearbeid 2014

Lillesand kommune folkehelsearbeid 2014

Evje og Hornnes kommune folkehelsearbeid 2014

Gjerstad kommune tjenester til personer med rusmiddelproblematikk 2014

Valle Bygdeheim legemiddelhandsaming 2014

Tvedestrand kommune planer for helsemessig og sosial beredskap 2014

Evje og Hornnes kommune sosial og helsemessig beredskap 2013

BUF-etat Region sør bistand til barneverntjenestene i kommunene 2014

DPS Aust-Agder henvisninger samhandling 2014

Grimstad kommune kvalifiseringsprogrammet 2014

Vegårshei kommune sosial og helsemessig beredskap 2013

Tvedestrand kommune ernæring sykehjem og hjemmetjenesten 2014

Bykle og Valle kommunar helsestasjonstenesta 2014

Birkenes kommune medikamenthåndtering sykehjem 2014

Lillesand kommune ernæring i sykehjem og hjemmetjenesten i Høvåg sone 2014

Iveland kommune helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år 2014

Risør kommune oppføging av barn i fosterhjem 2014

Froland kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Froland kommune tvunget helsehjelp pasienter i sykehjem 2014