Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

2015

Åmot kommune tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige 2015

Kongsvinger kommune sosiale tenester til personer mellom 17 og 23 år 2015

Tolga kommune - Tolga omsorgstun – sykehjemmet tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A 2015

Trysil sykehjem, avdeling Borgtun tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Trysil kommune 2015

Kongsvinger kommune behandling av søknader om sykehjemsplass - stikkprøvetilsyn 2015

Stange kommune behandling av søknader om sykehjemsplass – stikkprøvetilsyn 2015

Ringsaker kommune Brumunddal distrikt – søknader om sykehjemsplass Rapport fra stikkprøvetilsyn 2015

Folldal kommune – sykehjemmet tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2015

Sykehuset Innlandet HF, divisjon Tynset eldre pasienter med hjerneslag 2015

Sykehuset Innlandet HF SI Hamar samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 2015

Ringsaker kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015

Hamar kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015

Stor-Elvdal kommune meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2015

Rendalen kommune tjenester til personer med utviklingshemning 2015

Stange kommune kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten 2015