Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bufetat Region Nord bistandsplikt til barneverntjenesten 2017

Harstad kommune helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2017

Balsfjord kommune helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2017

Tromsø kommune, Nordøya hjemmetjeneste, Seminaret omsorgssenter avd. Skriverplassen uanmeldt tilsyn Pasient og brukerrettighetsloven kap 4A 2017

Harstad kommune ettervern ved barne- og ungdomstjenesten seksjon barnevern 2017

Tromsø kommune, Seminaret Rehabiliterings- og omsorgssenter uanmeldt tilsyn med ernæring 2017

Bardu kommune, hjemmetjenesten selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp til pasienter med hjemmetjenester 2017

Skjervøy kommune, hjemmetjenesten selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp til pasienter med hjemmetjenester 2017

Lenvik kommune, hjemmetjenesten Finnsnes selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp til pasienter med hjemmetjenester 2017

Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp til pasienter med hjemmetjenester 2017

Lyngen kommune, hjemmetjenesten selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp til pasienter med hjemmetjenester 2017

Harstad kommune, hjemmetjenesten Sørvik selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp til pasienter med hjemmetjenester 2017

Balsfjord kommune, hjemmetjenesten Nordkjosbotn selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp til pasienter med hjemmetjenester 2017

Skånland kommune, hjemmetjenesten sør selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp til pasienter med hjemmetjenester 2017

Storfjord kommune, hjemmetjenesten selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp til pasienter med hjemmetjenester 2017