Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

39 Treff

Landsomfattende tilsyn
2022–2023 Barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med barnas behov

Lier kommune Eikenga avlastning tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2024

Ringerike kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger ved Austjord barneavlastning E 2024

Skien kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Sandefjord kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Sunndal kommune tilsyn med habilitering/opplæring i barne- og avlastningsbustadar 2023

Stjørdal kommune tilsyn med kommunale barne - og avlastningsboliger 2023

Indre Østfold kommune tilsyn helse- og omsorgstjenester til barn med avlastningstilbud 2023

Kinn kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader ved Furutun avlastning Måløy miljøteneste og Florø miljøteneste 2023

Askøy kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2023

Grimstad kommune tilsyn med barn i barne- og avlastningsboliger 2023

Tromsø kommune Trudvang barne- og ungdomsbolig tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger i 2023

Dalgård barne- og avlastningsbolig landsomfattende tilsyn 2023

Tvedestrand kommune tilsyn med barn i barne- og avlastningsboliger 2023

Åsnes kommune tilsyn med Lisbethsvingen avlastningsbolig 2023

Eigersund kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn ved Blåsenborg avlastningsbolig 2023

Sandnes kommune tilsyn med Skaret avlastningsbolig 2023

Hammerfest kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i avlastningsboliger 2023

Østre Toten kommune tilsyn med Fossen barne- og avlastningsbolig i 2023

Tønsberg kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Bergen kommune, Vestlund avlastning, tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2023

Nordre Land kommune tilsyn med barn i barne- og avlastningsbolig 2022

Mellem Bo og Omsorg tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i avlastningsbolig 2023

AvAk avlastnings- og aktivitetssenter tilsyn med tjenester til barn Sør-Varanger kommune 2023

Løvenstadvegen avlastningsbolig, Rælingen kommune tilsyn med habiliterings og opplæringstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2022

Sola kommune tilsyn med tjenester til barn i avlastningsbolig 2022

Namsos kommune tilsyn med Lonet avlastningsbolig 2022

Time kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustad 2022

Ørland kommune Brekstad barne- og avlastningsbolig tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2023

Kvinnherad kommune Villatoppen avlastningsbustad helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2022

Hole kommune Skoglia barne- og avlastningsbolig habiliterings og opplæringstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2022

Sogndal kommune Stadheimsgarden tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2022

Risør kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Melhus kommune tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig 2022

Levanger kommune tilsyn med Regnbuen barne- og avlastningsbolig 2022

Kragerø kommune tilsyn barne- og avlastningsboliger 2022

Færder kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Porsgrunn kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Oslo kommune bydel Ullern tilsyn med Gustav Vigelands vei barne- og avlastningsbolig 2022

Alta kommune ved Avdeling Sandfalltunet avlastningsinstitusjon tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i avlastningsbolig 2022