Hopp til hovedinnhold

Hurdal kommune – kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Nannestad kommune – kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Jevnaker kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Løvenstadvegen avlastningsbolig, Rælingen kommune tilsyn med habiliterings og opplæringstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2022

Toten Asylmottak, avdeling EMA tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige 2022

Hole kommune Skoglia barne- og avlastningsbolig habiliterings og opplæringstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2022

Oslo kommune bydel Ullern tilsyn med Gustav Vigelands vei barne- og avlastningsbolig 2022

Fredrikstad kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Nav Nittedal tilsyn ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Ringerike kommune landsomfattende tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Sarpsborg kommune økonomisk rådgivning 2022

Lier kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Kongsberg kommune – kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Nordre Follo kommune kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Ringerike kommune kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Fürst Medisinsk Laboratorium - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Jevnaker kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Asker kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker stønad 2022

Unilabs laboratoriemedisin AS – smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Folkehelseinstituttet - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Ås kommune kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Råde kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Fürst Medisinsk Laboratorium tilsyn 2022

Sykehuset Østfold HF tilsyn med bruk av IKT-systemer med legemiddelinformasjon 2022

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Oslo 2022

Recoveryakademiet avdeling Hurdalsjøen 2022

Livio IVF-klinikken Oslo - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2022