Hopp til hovedinnhold

Tilsynssaker fra statsforvalteren og saker som starter med varsel om alvorlig hendelse til Statens helsetilsyn

Denne søkesiden inneholder to kategorier saker:

  • tilsynssaker som først er behandlet hos statsforvalteren. Statsforvalteren sender de alvorlige sakene videre til Statens helsetilsyn, som har myndighet til å gi reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter. Behandlingen av tilsynssaker er omtalt under Om tilsynssaker.
  • saker som starter med varsel om alvorlig hendelse til Statens helsetilsyn
    Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle direkte til Statens helsetilsyn (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a). Disse sakene finner du ved å bruke valgene under Varselsaker til venstre. Ordningen med varsel er omtalt under Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten – oversikt.

Søketips

  • Det er laget åtte kategorier med søkevalg, se venstre spalte. Alle kombinasjoner av valg er mulig, og valgene her kan kombineres med fritekst i søkefeltet (Søk i tilsynssaker).
  • Bruk gjerne flere ord i søk, det gir kortere og mer relevante lister. Når antallet treff er større enn ønskelig, kan det ofte være hensiktsmessig å velge år/noen år i kategorien «År».
  • Kategorien Virksomhetssaker omfatter det mindretallet av saker som retter seg mot virksomheter, og ikke saker som gjelder helsepersonell som arbeider i kommuner osv.

Innsyn i de opprinnelige avgjørelsene og rapportene

Avgjørelsene og rapportene (avgjørelser i saker som starter med varsel kalles i noen tilfeller rapport) her er med få unntak anonymisert (personnavn er tatt bort). Fylke, kommune, sykehus og andre opplysninger som kan identifisere hver sak er heller ikke med. Statens helsetilsyn er tilknyttet eInnsyn (offentlig elektronisk postjournal) og ferdigstilte avgjørelser blir fortløpende lagt ut der. Innsyn i avgjørelser i hver enkelt sak må bestilles som beskrevet under Presse og Postjournal.

Tilsynssaker som gjelder barnevern og sosiale tjenester

Statsforvalteren ferdigbehandler tilsynssaker som gjelder barnevern og sosiale tjenester, og disse sakene publiseres ikke her på Helsetilsynets nettsted.

Under Se også nedenfor ligger en avgjørelse i en klagesak i barnevernet.