Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Levanger kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Malvik kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Trondheim kommune, Munkvoll helse- og velferdssenter tjenester til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester 2018

Steinkjer kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Røros kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Trondheim kommune Dragvoll helse- og velferdssenter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester 2018

Holtålen kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Midtre-Gauldal kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Selbu kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Tydal kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Rennebu kommune Rennebu sykehjem bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2018

Trondheim kommune Havstein helse- og velferdssenter bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2018

Bjugn kommune Bjugn helsesenter bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2018

Meråker helsetun avdeling sykehjemmet tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjeneste 2018

Namsos kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018