Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Internserien

Tilsynssaker der helsepersonellet har hatt en seksuell relasjon til pasient/bruker eller utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger

Rapport fra en intern gjennomgang

Internserien 2/2022

Saksbehandler: Seniorrådgiver Lisbeth Normann

Godkjent av: Direktør Jan Fredrik Andresen, 14. februar 2022

Ansvarlig avdeling: Avdeling for tilsyns- og klagesaker i helse- og omsorgstjenesten

Saksnummer: 2021/140

Tilsynssaker der helsepersonellet har hatt en seksuell relasjon til pasient/bruker eller utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger – rapport fra en intern gjennomgang

Internserien 2/2022
PDF