Hopp til hovedinnhold
Innhold 9 Referanser

Meny

Innhold 9 Referanser
Internserien

9. Referanser

  1. Sundt Gundersen M. Det skal ikke hende. Grenseoverskridelser og seksuelle overgrep i terapi. Oslo: Fagbokforlaget, 2007.
  2. Gabbard GO. Boundaries and boundary violations in psychoanalysis. American Psychiatric Association Publishing, 2016.
  3. Johansen JA, Cordt-Hansen K. Privatisering og seksualisering av behandlingsrelasjonen. Tidsskrift for Norsk psykologforening 2006; 43(4): 347-352.
  4. Gabbard OG, Hobday GS. A psychoanalytic perspective on ethics, self-deception and the corrupt physician. British Journal of Psychotherapy 2012; 28(2): 235-248.
  5. Befring AK, Ohnstad B. Helsepersonelloven – Med kommentarer. 3. utgave. Oslo: Fagbokforlaget, 2010.
  6. Braut GS, Øgar P. Skjønnsutøvelse og fortolkning. I: Lindøe PH, Kringen J, Braut GS, red. Regulering og standardisering. Perspektiver og praksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2018: 107-117.