Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

66 Treff

Landsomfattende tilsyn
2022-2023 Nav-kontorene – ivareta barn ved søknad om økonomisk stønad

Sør-Varanger kommune Nav Sør-Varanger tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Senja kommune Nav Senja-Sørreisa landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2023

Fauske kommune Nav Indre Salten ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Hammerfest kommune Nav Hammerfest-Måsøy Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Drammen kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Moss kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Arendal kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Tromsø kommune ved Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Vik kommune Nav-kontorets ansvar for å vareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2023

Randaberg kommune - NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Færder kommune NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Notodden kommune tilsyn med NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Giske kommune Nav-kontorets ansvar for å ta vare på barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Rakkestad kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nav Skiptvet Marker tilsyn ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

NAV Lerkendal ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

NAV Nærøysund tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nord-Fron kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov, når foreldre søker økonomisk stønad 2023

Averøy kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barn sine behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Oslo kommune Nav Vestre Aker tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2023

Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Kongsvinger kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når foreldre søker økonomisk stønad 2023

Kristiansand kommune tilsyn Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Ullensvang kommune tilsyn Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2023

Hitra Frøya NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Vest-Telemark NAV tilsyn med kommunen sitt ansvar for å ivareta barn sine behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022

Holmestrand kommune tilsyn med NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2022

Nesodden kommune og Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Alstahaug kommune/Nav Ytre Helgeland tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Ullensaker kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familier søker økonomisk stønad 2023

Halden og Aremark kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nav Hallingdal tilsyn med kommunen sitt ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Vennesla kommune/Nav Midt-Agder - ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Karmøy kommune - NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Tysnes kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2023

NAV Orkland tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Øygarden kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2023

Søndre Land kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov 2023

Rana kommune tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Sola kommune NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023