Hopp til hovedinnhold

2023

Skjåk kommune tilsyn med interkommunal skulehelseteneste 1. til 7. trinn 2023

Åmot kommune Ryslingmoen sykehjem - legemiddelhåndtering og ernæring munnhygiene til pasienter 2023

Nord-Odal kommune legemiddelhåndtering i Nord-Odal sykehjem 2023

Åsnes kommune tilsyn med Lisbethsvingen avlastningsbolig 2023

Sør-Odal tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap 2023

Øystre Slidre kommune tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap 2023

Sykehuset Innlandet HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik-Lillehammer akuttmottak Lillehammer tilsyn med kvalitet og forsvarlighet 2023

Nord-Fron kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov, når foreldre søker økonomisk stønad 2023

Nord-Aurdal kommune - Interkommunal barnevernstjenesten i Valdres sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Kongsvinger kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når foreldre søker økonomisk stønad 2023

Lillehammer kommune – tilsyn med ernæring og munnhygiene ved Gartnerhagen bo- og servicesenter 2023

Østre Toten kommune tilsyn med Fossen barne- og avlastningsbolig i 2023

Os kommune tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse 2023

Trysil kommune – Trysil og Engerdal barnevernstjeneste sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Søndre Land kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov 2023

Åsnes kommune Solør barneverntjeneste tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Grue kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Hamar kommune stikkprøvetilsyn saksbehandling helse- og omsorgstjenester 2023