Hopp til hovedinnhold

Oslo universitetssykehus (OUS) med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Sebbelow stiftelse Senter for foreldre og barn

Dypedalåsen sykehjem, Hvaler kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2021

Bærum kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse ved hjemmebaserte tjenester, ambulerende tjenester, distrikt Sandvika, avdeling Tanum 2021

Nore og Uvdal kommune - Kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Asker kommune landsomfattende tilsyn på barnevernområdet 2021

Kirkens bymisjon Nanna Marie senter for foreldre og barn 2021

Gullhella tilsyn med senter for foreldre og barn 2021

Hurdal kommune tilsyn med kommunens plikt til å yte tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven 2021

Indre Østfold landsomfattende tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser 2021

Krødsherad kommune Kryllingheimen tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2021

Aleris Helse AS håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2021

Drammen kommune tilsyn med kommunens behandling av søknader fra EØS- borgere om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2021

Fertilitetssenteret Caruso AS – håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2021

Vestby kommune Nav tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning 2021

Lunner kommune landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten 2021

Bydel Gamle Oslo landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten 2021

Modum kommune v/Nav Midt-Buskerud tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning 2021

Skiptvet kommune tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser 2021

Sykehuset Østfold HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021