Hopp til hovedinnhold
Innhold 8 Videre tilsynsmessig oppfølgning og frist for tilbakemelding

Meny

Innhold 8 Videre tilsynsmessig oppfølgning og frist for tilbakemelding

8. Videre tilsynsmessig oppfølgning og frist for tilbakemelding

I dette kapitelet beskriver vi hvilke forventninger vi har til virksomheten etter at rapporten er mottatt.

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder.

Helsetilsynet ber om at:

  • rapporten blir gjort kjent for alle som var involvert i tilsynet
  • Ahus beskriver hvordan ledelsen har fulgt med på om tiltakene har hatt effekt med tanke å styrke pasientsikkerheten, og hvordan ledelsen vil følge opp at tiltakene har effekt også fremover

Vi ber om tilbakemelding innen 1. juni 2024. Det bes om at virksomhetens tilbakemelding også oversendes pårørende og Statsforvalteren i Oslo og Viken.