Hopp til hovedinnhold
Innhold 9 Referanser

Meny

Innhold 9 Referanser

9. Referanser

«Håndtering av utskrivningsklare pasienter (UKP) i et bærekraftig helsefellesskap». St. Olavs hospital. Universitetssykehuset i Trondheim.

«Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang». Helsedirektoratet

«Rapport fra tilsyn med Tromsø kommune og Universitetssykehuset i Nord-Norge – utskrivningsklare pasienter med liggedøgn 2022». Statens helsetilsyn.

«Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand». Helsedirektoratet

«Kartlegging av delirium hos eldre». VAR Healthcare

Organisasjonskart - www.ahus.no Akershus universitetssykehus HF