Hopp til hovedinnhold
Internserien

Veileder til tilsyn etter folkehelseloven 2024

Internserien 3/2024

Godkjent av: Konstituert direktør Heidi Merete Rudi, 22. januar 2024

Saksbehandler: seniorrådgiver Hanne Knudsen, 16. januar 2024

Ansvarlig avdeling: Avdeling for tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Saksnummer: 23/1288

Gjelder for: Ansatte i statsforvalterembetene, Revisjonsledere