Hopp til hovedinnhold
Internserien

Hva er det vi vil vite?

Vi vil vite om kommunene følger systematikken i folkehelseloven. Det vil si om kommunen har oversikt over barn og unges helsetilstand og faktorer i oppvekst- og levekårsforhold som påvirker deres psykiske helsetilstand, og om kommunen bruker den kunnskapen de har om lokale utfordringer knyttet til psykisk helse hos barn og unge til å iverksette planer som følges opp med tiltak.

Videre vil vi vite om folkehelsearbeidet er tverrsektorielt forankret og om kommunen gjennomfører evaluering av sitt folkehelsearbeid.