Hopp til hovedinnhold
Internserien

Fase 2 av tilsynet - dybdeintervjuer

Statsforvalter gjennomfører intervjuer i minimum tre kommuner for å få dypere forståelse av det systematiske og langsiktige helsefremmende og forebyggende arbeidet for god psykisk helse hos barn og unge i kommunen. Det er ingen forventning om at dybdeintervjuene gjennomføres etter systemrevisjonsmetoden, se mer nedenfor under «Momenter til gjennomføring».

Statsforvalteren oppsummerer svarene fra dybdeintervjuene i sitt fylke i en rapport utarbeidet av Helsetilsynet og sendes til Helsetilsynet innen 30. juni 2024. Statsforvalteren skal gi en tilbakemelding til kommunen, om arbeidet er i tråd med forventningene til det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet i folkehelseloven §§ 5-7 og § 30, men det skal ikke konkluderes med brudd på gjeldende regelverk. Rapportene publiseres fortløpende på Helsetilsynets nettside.