Hopp til hovedinnhold
Internserien

Temaet for tilsynet

Tema for tilsynet er kommunens langsiktige og systematiske folkehelsearbeid med å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Tilsynet er avgrenset til folkehelselovens §§5, 6, 7 og 30. Målgruppen for tilsynets tema er avgrenset til barn og unge 0-18 år.