Hopp til hovedinnhold
Internserien

Poengberegning for gjennomføring av tilsynet

Statsforvalterne får poeng for gjennomføring av tilsynet. Hver statsforvalter får 10 poeng for hele prosessen (hvert tilsyn), det vil si de tre fasene. Poengene dekker Teams-møte med kommunene, utsending av selve undersøkelsen og eventuelt arbeid med å purre opp svar, planlegging og gjennomføring av dybdeintervju i de tre utvalgte kommunene og en samling med alle kommunene i etterkant. I tillegg gis det 3 poeng for brukermedvirkning ved at statsforvalterne intervjuer ungdomsråd eller tilsvarende medvirkningsorgan for barn og unge i de kommunene de gjennomfører dybdeintervju i.

Tilsynet registreres med 13 poeng i hver av de kommunene der det er gjennomført dybdeintervju og intervju med kommunens ungdomsråd eller tilsvarende medvirkningsorgan for barn og unge. Dersom det gjennomføres dybdeintervju i flere enn tre kommuner, gis det poeng for antall tilsyn (kommuner) det er utførte dybdeintervju i.