Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

30 Treff

Landsomfattende tilsyn
2020-2021 Tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Hasvik kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2022

Solheim Omsorg Pluss Bergen kommune tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp 2021

Dypedalåsen sykehjem, Hvaler kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2021

Bærum kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse ved hjemmebaserte tjenester, ambulerende tjenester, distrikt Sandvika, avdeling Tanum 2021

Lavangen kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2021

Tana kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse ved Tana sykehjem 2021

Fjord kommune tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp 2021

Krødsherad kommune Kryllingheimen tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2021

Trondheim kommune Tempe Helse- og velferdssenter tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp 2021

Tolo Omsorg, Kvam herad tilsyn med tvungen helsehjelp til personar utan samtykkekompetanse 2021

Folldal kommune - landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2021

Evje og Hornnes kommune Hornnesheimen tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2021

Bodø kommune Furumoen sykehjem og hjemmetjenesten Skjerstad tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2021

Trondheim kommune Zion helse- og velferdssenter tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester 2021

Vangsheimen tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstenester 2021

Stad kommune tilsyn med helsetenester gitt med tvang til personar utan samtykkekompetanse i Fossevegen bufellesskap 2020

Lillesand kommune Høvåg bo- og aktivitetssenter tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2020

Aukra omsorgssenter tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp 2020

Randaberg kommune tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester 2021

Ullensvang kommune tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp ved Eide omsorgssenter 2020