Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Rapport fra Helsetilsynet

Varsler som gjaldt kommunale helse- og omsorgstjenester de fire første årene etter utvidelsen av varselordningen fra 1. juli 2019

Rapport fra Helsetilsynet 1/2024

Illustrasjon Helsepersonell hjelper en gammel mann med stokk og hans ektefelle. Helsepersonellet peker peker på en sengepost. Det står en rullestol ved siden.

Rapport 1/2024 oppsummerer varsler om kommunale helse- og omsorgstjenester i fireårsperioden fra utvidelsen av varselordningen 1. juli 2019. Tidligere gjaldt varslingsplikten til Helsetilsynet kun for spesialisthelsetjenesten. Fra 1. juli 2019 fikk kommunal helse- og omsorgstjeneste en tilsvarende varslingsplikt, og pasienter, brukere og pårørende fikk en rett til å varsle om alvorlige hendelser.

Helsetilsynet fikk i perioden varsler om 873 hendelser om kommunal helse- og omsorgstjeneste som falt innenfor varselordningens kriterier. Medisinsk undersøkelse/diagnostikk, fall og bruk av legemidler var de temaene som forekom hyppigst i varselsakene. Flest hendelser skjedde i sykehjem eller annen institusjon. Rapporten peker på risiko- og forbedringsområder som Helsetilsynet har identifisert på systemnivå. Tilsynsrapporter fra alvorlige hendelser kan være viktige kilder til kommunenes arbeid med pasientsikkerhet og i arbeid med læring og forbedring.

ISBN 978-82-93595-55-7

Varsler som gjaldt kommunale helse- og omsorgstjenester de fire første årene etter utvidelsen av varselordningen fra 1. juli 2019

Rapport fra Helsetilsynet 1/2024
PDF