Hopp til hovedinnhold
Innhold 8 Erfaringer med digitalt varslingssystem

Meny

Innhold 8 Erfaringer med digitalt varslingssystem
Rapport fra Helsetilsynet

8. Erfaringer med digitalt varslingssystem

8.1. Digitalisering innebar nytt system for innmelding

Før vi fikk digitale systemer for å sende varsel til Helsetilsynet, ble informasjonen innhentet muntlig av saksbehandler i Helsetilsynet og skrevet inn i vårt saksbehandlingssystem. Dette medførte mange manuelle prosesser for innhenting og registrering av informasjon fra virksomheten og fra pasienter og pårørende. Dette var tidkrevende og innebar også en potensiell kilde til feilregistrering.

Med digital varsling fra virksomhetene mottar vi beskrivelse av hendelsene sett fra virksomhetens perspektiv direkte inn i saksbehandlingssystemet. Imidlertid er det ofte behov for å etterspørre supplerende informasjon etter at første varsel er innsendt. Dette medfører at det må sendes et nytt varsel i melde.no. Det hadde vært tidsbesparende å kunne sende varsel direkte fra virksomhetenes avvikssystemer.

8.2. Pålogging med informantens personlige ID

Som nevnt i kapittel 1.2, kan innsending av varsel delegeres fra virksomhet til et enkelt helsepersonell. Digital varsling krever pålogging med informantens personlige ID. Dette kan være uheldig fordi digital dialog da skjer gjennom den som sender inn varselet og saksbehandler i Helsetilsynet, i stedet for at dialogen skjer mellom virksomheten og Helsetilsynet.