Hopp til hovedinnhold
Innhold 4 Mottatte varsler totalt

Meny

Innhold 4 Mottatte varsler totalt
Rapport fra Helsetilsynet

4. Mottatte varsler totalt

Som figur 1 viser, fikk vi totalt 5960 varsler i perioden 1. juli 2019–30. juni 2023. Blant individvarslene var det flest varsler fra pasienter/brukere, og blant varslene fra virksomheter var det flest varsler fra spesialisthelsetjenesten.

I denne rapporten har vi oppmerksomhet om de 873 hendelsene som var innenfor varselordningens kriterier og som omhandlet kommunal helse- og omsorgstjeneste, uansett om de var varslet fra spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste eller fra individer. Tallene som vist i figur 1 blir beskrevet i ulike deler av rapporten.

Figur 1: Oversikt over mottatte varsler og hvordan helsetilsynets har fulgt dem opp.

Figur 1: Oversikt over mottatte varsler og hvordan helsetilsynets har fulgt dem opp.

Figur 1 viser at vi mottok 4200 varsler fra virksomheter. Disse var fordelt på 3298 fra spesialisthelsetjenesten, 854 fra kommunal helse- og omsorgstjenesten og 48 fra andre virksomheter. Fra individer fikk vi 1760 varsler; 1120 fra pasienter/brukere, 521 fra nærmeste pårørende og 119 fra andre. Det var 1647 varsler som omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester, men siden 652 av disse falt utenfor varselordningens kriterier og 122 varsler var sendt mer én gang, gjenstår det 873 enkelthendelser. Vi avsluttet 127 saker etter innledende undersøkelser, oversendte 730 til statsforvalteren for vurdering av videre tilsynsmessig oppfølging, og vi gjennomførte 16 tilsyn.