Hopp til hovedinnhold
Innhold 2 Innledning

Meny

Innhold 2 Innledning
Rapport fra Helsetilsynet

2. Innledning

I denne rapporten oppsummerer vi varslene Helsetilsynet har mottatt som gjaldt kommunal helse- og omsorgstjeneste i de fire første årene av denne varselordningen. Vi presenterer blant annet oppsummeringer over antall varsler, hvilke type hendelser varslene omhandlet og hvordan vi har fulgt opp disse varslene. I tillegg presenterer vi mer detaljert innhold i de sakene vi har fulgt opp tilsynsmessig.

Vi ønsker med dette å oppsummere noen erfaringer fra oppstarten av den utvidede varselordningen og å beskrive risiko- og forbedringsområder som vi har identifisert. Dette er å betrakte som en tilstandsrapport, og vi har ikke innhentet forskningslitteratur i vurderinger av de beskrevne temaene. Vi har heller ikke sett på om det er forskjeller mellom kommuner, fylker eller statsforvalterembeter.