Hopp til hovedinnhold
Innhold 10 Oppsummering

Meny

Innhold 10 Oppsummering
Rapport fra Helsetilsynet

10. Oppsummering

Det er virksomhetene som har ansvaret for at tjenestene er forsvarlige. Formålet med tilsyn, herunder varselordningen, er å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Vi kan ikke måle effekten av gjennomførte tilsyn gjennom tallmessige endringer, men våre erfaringer med forbedringsarbeid lokalt etter et tilsyn, sier oss at tilsyn har effekt. Etter de fire første årene med utvidet varselordning, ser vi at varselordningen ikke er tilstrekkelig kjent i kommunal helse- og omsorgstjenesten. Vi ser at det finnes stor overføringsverdi i gjennomførte tilsyn, og det er gledelig at virksomhetene bruker tilsynserfaringene og rapportene aktivt i sitt opplærings- og forbedringsarbeid.