Helsetilsynet

Pågående landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn 2019

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Landsomfattende tilsyn 2018

PDF

Avsluttede landsomfattende tilsyn

Svake utredninger – konsekvenser for den videre pasientbehandlingen

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Ja, pasienter med blodforgiftning får raskere behandling, men …

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

2016–18 Helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

forsidebilde rappport 1 2018 fra Helsetilsynet

2016 Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Det gjelder livet.

2015 Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

forsidebilde rapport 1 2016

2014 Kommuners folkehelsearbeid

forsidebilde rapport 4 2015

2013–14 Psykisk helsevern til barn og unge

forsidebilde rapport 3 2015

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

forsidebilde rapport 4 2013

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

forsidebilde rapport 4 2013

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

forsidebilde rapport 4 2013

2011–12 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

forsidebilde rapport 5 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre skrøpelige eldre med hoftebrudd

forsidebilde rapport 3 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre Behandling al eldre pasienter med hjerneslag

forsidebilde rapport 3 2012

2010 Kommunale helse- og sosialtjenester til eldre

forsidebilde rapport 5 2011

2009 Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

Bilde av forsiden

2008-2009 Psykiatriske spesialisthelsetjenester til voksne

Bilde av forsiden