Hopp til hovedinnhold

Valg av tema og tjenesteområder hvor det skulle gjennomføres tilsyn ble gjort på bakgrunn av kunnskap om risikoforhold og farer for svikt i tjenestene til eldre. Temaene er listet opp i høyre kolonne. Lenken knyttet til hvert tema inneholder kort beskrivelse av hva vi undersøkte og hva vi fant. Mer utfyllende er dette beskrevet i Helsetilsynets to rapporter:

I satsingen på tilsyn med tjenester til eldre ble det gjennomført tilsyn med ulike tema og tjenesteområder. Artiklene som er lenket nedenfor beskriver kort hvert enkelt tilsynstema; hva som ble undersøkt og hva vi fant.  Mer utfyllende er dette beskrevet i to rapporter og ett brev som oppsummerer tilsynsfunn på landsbasis:

Tema for tilsyn med tjenester til eldre 2010 og 2011

Kommunale helse- og sosialtjenester:

Andre aktuelle tilsyn i kommunene:

Spesialisthelsetjenester:

Veiledere utarbeidet av Statens helsetilsyn

Ved landsomfattende tilsyn utarbeider Statens helsetilsyn veiledere som tilsynslagene i fylkesmannsembetene benytter ved gjennomføring av tilsynene. Veilederne beskriver grunnlaget for tilsynstemaet og gir føringer for hva som skal undersøkes og legger lista for hva som er ”godt nok”, ut fra både faglig og juridisk forståelse. Lenke til veileder for hvert tilsynstema ligger under beskrivelsen av det enkelte tema.