Hopp til hovedinnhold

2022

Namsskogan kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Røyrvik kommune beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Levanger kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Steinkjer kommune beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Inderøy kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Leka kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Høylandet kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Flatanger kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Levanger kommune tilsyn barneverntjenesten oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Midtre Gauldal tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad ved NAV Midtre Gauldal 2022

Levanger kommune tilsyn med Regnbuen barne- og avlastningsbolig 2022

Melhus kommune tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig 2022

Steinkjer kommune NAV Inn-Trøndelag tilsyn med ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Indre Namdal tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Namsos kommune tilsyn med økonomisk rådgivning 2022

Trondheim kommune - tilsyn økonomisk stønad som nødhjelp - Nav Falkenborg og NAV Lerkendal 2022

Verdal kommune NAV-kontoret utmåling av økonomisk stønad og vilkår om aktivitet for unge under 30 år 2022

Helse Nord-Trøndelag HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Tilsyn med WeCare Omsorg AS avd. Levanger 2022