Hopp til hovedinnhold

2021

Ørland kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Heim kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Orkland kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Oppdal kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Midtre Gauldal kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Indre Fosen kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Grong kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Levanger kommune tilsyn med sosiale tjenester i NAV-kontoret - utmåling av økonomisk stønad - vilkår om aktivitet og kvalifiseringsprogrammet 2021

Trondheim kommune Tempe Helse- og velferdssenter tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp 2021

Namsos kommune, Midtre Namdal barneverntjeneste 2021

Helse Midt-Norge RHF tilsyn med aktivitet knyttet til organdonasjon 2021

Åfjord kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Røros kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Osen kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Lierne kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Trondheim kommune Zion helse- og velferdssenter tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester 2021

Grong kommune ved Indre Namdal barneverntjeneste – barneverntjenestens arbeid med undersøkelser 2020

Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Lerkendal barneverntjenestens arbeid med undersøkelser 2020

Oppdal kommune NAV-kontoret - tjenesten økonomisk rådgivning 2021