Hopp til hovedinnhold
Innhold 4 Kort om organisering ved innføring av Helseplattformen

Meny

Innhold 4 Kort om organisering ved innføring av Helseplattformen

4. Kort om organisering ved innføring av Helseplattformen

4.1. Helseplattformen AS – eierforhold og styringslinjer

Selskapet Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, der Trondheim kommune er den største. Selskapet har ansvar for innføring og fremtidig forvaltning av felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system for hele helsetjenesten i Midt-Norge, og for kontraktoppfølging med de valgte leverandørene Epic Systems Corporation og IBM Norge med flere.

Helse Midt-Norge RHF står, sammen med Trondheim kommune, som oppdragsgiver for anskaffelse av ny felles journal- og pasientadministrativ løsning.

4.2. Det regionale innføringsprosjektet og konsensusprinsippet

Helse Midt-Norge RHF har etablert et regionalt innføringsprosjekt med en styringsgruppe bestående av administrerende direktører ved de tre sykehusforetakene (St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF), Hemit HF, Helseplattformen AS og tillitsvalgte. Styringsgruppen ledes av fagdirektør, og prosjektet baseres på konsensusbeslutninger.