Hopp til hovedinnhold
Innhold 9 Forventninger til virksomheten og videre oppfølging

Meny

Innhold 9 Forventninger til virksomheten og videre oppfølging

9. Forventninger til virksomheten og videre oppfølging

St. Olavs hospital har etter innføringen av Helseplattformen 12. november 2022 holdt tilsynsmyndighetene løpende orientert om konsekvensene av feil og mangler ved løsningen. I perioden etter tilsynsbesøket har ledelsen ved helseforetaket raskt informert om nye feil og hendelser, og om tiltak for å redusere pågående risiko.

Tilsynsmyndighetene legger til grunn at St. Olavs hospital samarbeider med Helse Midt-Norge RHF og Helseplattormen AS for å kvalitetssikre løsningen, og for å redusere risikoen for at feil får konsekvenser for pasientene.

Vi ber St. Olavs hospital om:

  • beskrivelse av strakstiltak, jf. punkt 7.2
  • redegjørelse eller handlingsplan for hvordan de påpekte forholdene ved løsningen skal korrigeres, inkludert beskrivelse av nødvendig samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og Helseplattformen AS
  • gjenpart av rapport etter ekstern granskning av innføringen av helseplattformen ved helseforetaket

Tilsynsmyndighetene ber om at helseforetakets beskrivelse av strakstiltak, og handlingsplan med ev. tilhørende dokumentasjon, sendes Helsetilsynet innen 15. mai 2023.

Gjenpart av rapporten fra den eksterne granskningen bes sendt oss så snart denne foreligger.

Etter at vi har mottatt og gjennomgått handlingsplanen vil vi vurdere behovet for et oppfølgingsbesøk ved St. Olavs hospital.