Hopp til hovedinnhold

2024

Sjå webinar om marknadsføring av kosmetiske inngrep

På webinaret vil de få ei innføring i det grunnleggande lovverket som gjeld for marknadsføring av kosmetiske inngrep.

Rapport fra Helsetilsynet om tilsynsfunn og tilsynserfaringer i barnevernet i 2022 og 2023

Helsetilsynet har fått et nytt fast oppdrag fra Barne- og familiedepartementet om å sammenstille og analysere tilsynsfunn og tilsynserfaringer i barnevernet. Rapporten sammenstiller og sys

Pasienter ble ikke innkalt til undersøkelse på sykehuset fordi elektroniske meldinger fra primærhelsetjenesten ikke kom frem

Statens helsetilsyn ble varslet om at meldinger sendt via elektronisk meldingsutveksling fra primærhelsetjenesten til flere sykehus i Nord-Norge, ved en feil ikke hadde kommet frem til riktig mo

Bli med på webinar om markedsføring av kosmetiske inngrep

På webinaret vil dere få en innføring i det grunnleggende lovverket som gjelder for markedsføring av kosmetiske inngrep.

Statens helsetilsyn avslutter tilsynssak om artikkelserie i Dagbladet

Helsetilsynet har konkludert med at det ikke er grunnlag for videre tilsyn med Dagbladets fremgangsmåter i artikkelserien «En syk skinasjon», og avslutter tilsynssaken.

Risiko ved utsettelser av polikliniske kontrolltimer

Utsettelse av polikliniske kontrolltimer må omfatte medisinskfaglig vurdering av risiko for den enkelte pasient.

Gutt i narkose døde under tannoperasjon

Tirsdag døde en gutt under en tannoperasjon i narkose ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Utskrivningsklare pasienter: Risiko ved å ligge «på vent»

Helsetilsynet er bekymret for utskrivningsklare pasienter som blir liggende «på vent» på sykehusene. I 2022 var det 94 000 utskrivningsklare pasienter i somatiske sykehus.

Ein pasient hoppa frå ein balkong på ein kommunal institusjon og skadde seg alvorleg

Ein kommune varsla Helsetilsynet om ei alvorleg hending ved ei korttidsavdeling ved eit helsesenter.

873 varsler om kommunale helse- og omsorgstjenester siden ny varselordning i 2019

Helsetilsynet fikk 873 varsler om alvorlige hendelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste fra utvidelse av varselordningen 1. juli 2019 til 30. juni 2023. Medisinsk undersøkelse/diagnostikk, f

Tilsyn med virksomheter og helsepersonell – administrative reaksjoner i 2023

Pasient med behov for ambulansefly fra Svalbard fikk ikke transport i tide

Helsetilsynet mottok et varsel om at en alvorlig syk pasient på Svalbard med behov for rask transport til fastlandet for behandling, ikke fikk ambulansefly i tide. Det tok åtte timer fra d

Forbyting av embryo – brot på kravet om forsvarleg helsehjelp

For over 20 år sidan blei to par feilbehandla i samband med assistert befruktning. Forbyting av embryo førte til at kvinna i det eine paret bar fram og fødde det genetiske barnet t

Landsomfattande tilsyn 2024

Statens helsetilsyn og statsforvaltarane har i 2024 følgande landsomfattande tilsynsaktivitetar: