Helsetilsynet

Frøya kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Snillfjord kommune tilsyn med helsetjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Selbu kommune tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2019

Melhus kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Hitra kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2019

Frøya kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Flatanger kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Rennebu kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Trondheim kommune - Tiller helse- og velferdssenter - Bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Roan kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Stjørdal kommune tjenester til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester 2019

Levanger kommune Stokkbakken omsorgssenter helsetjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Trøndelag Landsomfattende tilsyn (LOT) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - samlerapport etter tilsyn i seks (6) kommuner 2019

Levanger kommune Breidablikktunet omsorg bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Røros kommune tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Trondheim kommune, bydelene Midtbyen og Østbyen tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2019

Vikna kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2019