Hopp til hovedinnhold

Skaun og Melhus kommuner tilsyn med ettervern og samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten 2019

Namskogan kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Snåsa kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Inderøy kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Viktoria familiesenter tilsyn med foreldres medvirkning ved inntak og kartlegging 2019

Indre Fosen kommune Nav tjenesten økonomisk rådgivning 2019

Medicus AS – håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2019

Midtre Gauldal ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV 2019

Meråker kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

St. Olavs Hospital HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019

Aglo Barne- og Familiesenter foreldres medvirkning ved inntak og kartlegging 2019

Steinkjer kommune tilsyn med arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Trondheim kommune Byåsen bo- og aktivitetstilbud helse- og omsorgstjenester til mennesker med en utviklingshemming 2019

Indre Fosen kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2019

St. Olavs hospital HF tilsyn med somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter 2019

Trøndelag Samlerapport tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i 11 kommuner i perioden 2016-2019

Flatanger kommunale tjenester i NAV-kontoret tjenesten økonomisk rådgivning 2019

Trondheim kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Rindal kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Frosta kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Oppdal kommune tilsyn – håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2019

Indre Fosen kommune bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Trondheim Kommune, Søbstad helsehus - bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Nærøy kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Frøya kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Snillfjord kommune tilsyn med helsetjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Selbu kommune tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2019

Melhus kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019

Hitra kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2019

Frøya kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 2019