Hopp til hovedinnhold

Nesodden kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten i Nesodden kommune. Vi har undersøkt om oppfølgingen av barn plassert i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at barna får trygge og gode...

Siljan kommune tilsyn med barneverntjenesten 2023

Rapport etter tilsyn med barneverntjenesten i Siljan kommune Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Siljan kommune barneverntjeneste. I forbindelse med tilsynet besøkte vi barneverntjenesten 26.10 og 27.10.2023. Vi undersøkte om barneverntjen...

Solbakken barne- og familiesenter 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Bufetat region nord, Solbakken barne- og familiesenter og besøkte i den forbindelse senteret den 03.11.2023. Tilsynet startet med uanmeldt befaring denne dagen. Vi undersøkte om virksomheten sørger for at...

Drammen kommune landsomfattende tilsyn barnevernstjenestens ansvar for oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barnevernstjenesten i Drammen kommune. I den forbindelse besøkte vi tjenesten aktuelle datoer; 08.11.2023 informasjonsmøte 04.12.2023 intervjuer av ansatte 05.12.2023 intervjuer av ledere 07.12.2023...

Skjåk kommune tilsyn med interkommunal skulehelseteneste 1. til 7. trinn 2023

Statsforvaltaren har gjennomført tilsyn med den interkommunale skulehelsetenesta 1. til 7. trinn i Skjåk kommune. Det vart gjennomført journalgjennomgang 4. desember, og sjølve tilsynet 5. og 6. desember. Det vart undersøkt om kommunen sørger for ...

Arendal kommune barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Agder oversendte 21.12.2023 foreløpig rapport etter overnevnte tilsyn til Arendal kommune. Vi har ikke mottatt kommentarer/innsigelser til faktagrunnlaget i rapporten innen fristen som ble satt til 8.1.2024. Rapporten anses derf...

Ullensaker kommune - barneverntjenestens oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Ullensaker kommune fra 16.- 19.10.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at...

Lindesnes kommune - tilsyn med barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Lindesnes kommune og besøkte i den forbindelse Barnevern Sør 24.03.2023, 27.03.2023 og 30.03.2023. Vi undersøkte om Lindesnes kommune sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn som bor i fosterhje...

Hustadvika kommune tilsyn med barnevernstenesta sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har gjennomført tilsyn med barnevernstenesta for Hustadvika kommune, og besøkte tenesta frå 19.09. til 21.09.2023. Vi undersøkte om kommunen sikrar at arbeidet med oppfølging av barn i fosterheim er forsvarleg....

Hå kommune tilsyn med barneverntjenesten sin oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Hå kommune 07.11.2023. Oppsummeringsmøtet ble avholdt 17.11.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik...

Storfjord kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Storfjord kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten 03.10.2023 og 04.10.2023. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuel...

Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst, Steigen og Værøy tilsyn - barnevernets oppfølging av fosterhjem 2023

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Bodø kommune som vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Bodø Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst, Steigen og Værøy kommune. I den forbindelse besøkte vi barnevernstjenesten den 12.-13.09....

Tromsø kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Tromsø kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 17.10.23 – 19.10.23. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle...

Nord-Aurdal kommune - Interkommunal barnevernstjenesten i Valdres sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte tilsyn med Nord-Aurdal kommune, Interkommunal barnevernstjeneste i Valdres fra 25.09. til 29.09.2023. Intervjusamtalene, informasjons- og oppsummeringsmøtene ble gjennomført i kommunens lokaler. Vi undersø...

Lier kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Lier kommune. I den forbindelse har vi besøkt tjenesten aktuelle datoer; 25.08.2023 informasjonsmøte 11.09.2023 intervjuer av ansatte 12.09.2023 intervjuer av ledere...

Etne Vindafjord tilsyn med barneverntenesta oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med Etne Vindafjord barnevernsteneste, og i samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta frå 19.09.2023 til 21.09.2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for at oppfølging av barn i fosterheim er i...

Ullensvang kommune tilsyn med Hardanger barneverns oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren har ført tilsyn med Hardanger barnevern og Ullensvang kommune som er vertskommune for barnevernstenesta. I samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta den 4.-7. september 2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for a...

Nes kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Nes kommune den til 24. mai 2023. Vi undersøkte om barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem var forsvarlig og i henhold til gjeldende...

Beiarn og Saltdal barnevernstjeneste - oppfølging av fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Nordland gjennomførte tilsyn med Saltdal kommune og besøkte i den forbindelse Beiarn og Saltdal barnevernstjeneste fra 31.05.2023 til 01.06.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utfør...

Oslo kommune, Bydel Alna - barnevernstjenestens oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barnevernstjenesten i Oslo kommune, Bydel Alna. I den forbindelse har vi besøkt tjenesten aktuelle datoer; 24.03.2023 informasjonsmøte 08.05.2023 intervjuer av ansatte 09.05.2023 intervjuer av ledere...

Kinn kommune tilsyn med barnevernstenesta sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med barnevernstenesta i Kinn kommune, og i samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta frå den 05.06.2023 til 09.06.2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for at oppfølging av barn i fosterheim e...

Nesodden kommune - tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Den 29. mars 2023 gjennomførte Statsforvalteren i Oslo og Viken tilsyn med Nesodden kommune sitt arbeid med og etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. Tilsynet ble foretatt gjennom dokumenttilsyn i oversendte...

Hurdal kommune – kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Bakgrunn Den 30. november 2022 gjennomførte Statsforvalteren i Oslo og Viken tilsyn med Hurdal kommune sitt arbeid med og etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. Tilsynet var avgrenset til tre temaer innen kommunene...

Hammerfest og Måsøy barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem i 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Hammerfest og Måsøy barneverntjeneste og besøkte i den forbindelse Hammerfest kommune fra 18.04.2023 til 19.04.2023. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølgingen av barn i fosterhjem blir...

Aline og Frydenberg familieavdeling tilsyn 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med Aline og Frydenberg familieavdeling (heretter familieavdelingen) 09.03.2023. Vi undersøkte om familieavdelingen sørger for at familiers rett til medvirkning blir utført i samsvar med aktuell...

Halden og Aremark kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Halden og Aremark kommune og besøkte i den forbindelse Nav Halden Aremark i perioden 09.05.23-15.05.23. Vi undersøkte om Halden og Aremark kommune sørger for at Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns beho...

Strand kommune tilsyn med barneverntjenesten sin oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Strand kommune fra 18.04 – 27.04.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at oppfølgingen av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode tjenester. Tilsyn...

Kragerø og Drangedal kommuner Vestmar barneverntjeneste tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Kragerø og Drangedal kommuner og besøkte i den forbindelse Vestmar barneverntjeneste fra 18. og 19. april 2023. Vi undersøkte om Kragerø og Drangedal kommuner sørger for at oppfølgingen av barn i fosterhjem...

Hitra kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Hitra kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 07.03.2023 til 08.03.2023. Vi undersøkte om Hitra kommune sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i...

Os kommune tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse 2023

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse i Os kommune. Det ble gjennomført journalgjennomgang 26. april, og selve tilsynet 27. og 28. april. Det ble undersøkt om kommunen sørger for at skolehelsetjenesten 1....

Holmestrand kommune oppfølgingen av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Holmestrand kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten i kommunen 19. og 20. april 2023. Vi undersøkte om Holmestrand kommune sørger for at oppfølgingen av barn i fosterhjem blir utført i samsv...

Trysil kommune – Trysil og Engerdal barnevernstjeneste sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte tilsyn med Trysil kommune fra 17.04.23 til 26.04.23. Intervjusamtalene og informasjonsmøte ble gjennomført i kommunens lokaler. Oppsummeringsmøte ble gjennomført på teams. Vi undersøkte om Trysil kommune...

Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommunane tilsyn med barneverntenesta sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har gjennomført tilsyn med barnevernstenesta for Kristiansund, Averøy og Gjemnes, og besøkte tenesta frå 27.03. til 29.03.2023. Vi undersøkte om kommunen sikrar at arbeidet med oppfølging av barn i fosterheim er...

Kvæfjord kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Kvæfjord kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 22. – 23.3.2023. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle...

Alver kommunes oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med barnevernstenesta i Alver kommune, og i samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta den 13.04.2023 og frå 18.04.2023 til 21.04.2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for at oppfølging av barn...

Åsnes kommune Solør barneverntjeneste tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte tilsyn med Åsnes kommune, Solør barnevernstjeneste, fra 20.02. til 24.02.2023. Intervjusamtalene, informasjons- og oppsummeringsmøte ble gjennomført i kommunens lokaler. Vi undersøkte om Åsnes kommune, Sol...

Kongsberg kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Kongsberg kommune fra 16. – 18. januar 2023. Vi undersøkte om barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem er forsvarlig og i henhold til...

Randaberg og Kvitsøy tilsyn med barneverntjenesten i sin oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Randaberg og Kvitsøy fra 20.02. til 22.02.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får tryg...

Lofoten barnevern tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Statsforvalteren i Nordland gjennomførte tilsyn med Vestvågøy kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 23.11.2022 til 24.11.2022. Vi undersøkte om kommunen sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i...

Øvre Eiker kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune fra 24. – 27. januar 2023. Vi undersøkte om barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem er forsvarlig og i henhold til...

Råde kommune landsomfattende tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Råde kommune fra 23.– 27. januar 2023. Vi undersøkte om barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem er forsvarlig og i henhold til gjeldende...

Levanger kommune tilsyn barneverntjenesten oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Statsforvalteren i Trøndelag gjennomførte tilsyn med Levanger kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 23.11.2022 til 29.11.2022. Vi undersøkte om kommunen sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem blir...

Bjørnafjorden kommune oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med barnevernstenesta i Bjørnafjorden kommune, og i samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta den 08.02.2023 og frå 14.02.2023 til 16.02.2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for at oppfølging...

Midtre Gauldal tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad ved NAV Midtre Gauldal 2022

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Midtre Gauldal kommune og besøkte i den forbindelse NAV Midtre Gauldal fra 12.12.2022 til 14.12.2022. Vi undersøkte om Midtre Gauldal kommune i samsvar med aktuelle lovkrav sørger for å ivareta barns behov ...

Fredrikstad kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Fredrikstad kommune 19.09.2022-21.09.2022. Vi undersøkte om Fredrikstad kommune sørger for oppfølgingen av barn plassert i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle...

Alvdal kommune tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. trinn 2022

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse i Alvdal kommune. Det ble gjennomført journalgjennomgang 30. november, og selve tilsynet 1. og 2. desember. Det ble undersøkt om kommunen sørger for at skolehelsetjen...

Porsgrunn kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Porsgrunn kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten i kommunen 23. og 24. november 2022. Vi undersøkte om Porsgrunn kommune sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar...

Skjervøy kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn med Skjervøy kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 15.11.2022 til 16.11.2022. Vi undersøker om barneverntjenesten sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med...

Molde Aukra Vestnes kommune tilsyn med barneverntenesta sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim 2022

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har gjennomført tilsyn med barneverntenesta for Molde, Aukra og Vestnes, og besøkte i den forbindelse tenesta frå 19.09.2022 til 21.09.2022. Vi undersøkte om kommunen sikrar at arbeidet med oppfølging av barn i...

Elverum kommune tilsyn med barnevernstjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte tilsyn med Elverum kommune fra 31.10.22 til 04.11.22. Intervjusamtalene, informasjons- og oppsummeringsmøtene ble gjennomført i kommunens lokaler. Vi undersøkte om Elverum kommune sørger for at...