Helsetilsynet

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri

Nyhet 7.7.2020

Kartlegging av hjemmetjenestene i kommunene

Nyhet 3.7.2020

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Internserien 5/2020
PDF

Rapport: Kunnskaps- og informasjonskilder om konsekvenser av pandemien for tjenester, brukere og pasienter

Nyhet 18.6.2020

Midlertidig retningslinjer for prioritering av klage- og tilsynsaktiviteter på sosialtjenesteområdet i korona-pandemien

Fastsatt av Statens helsetilsyn 2. april 2020.

Midlertidige retningslinjer for prioritering av klage- og tilsynsaktiviteter på barnevernområdet i koronapandemien

Fastsatt av Statens helsetilsyn 2. april 2020. Sist godkjent 27. mai 2020

Midlertidige retningslinjer for fylkesmannens håndtering av tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten under koronapandemien

Nyhet 15.5.2020

Smitte i sykehjem – veiledning til fylkesmennene

Nyhet 14.5.2020

Tilsyn med helsepersonell som benytter hurtigtester for å påvise covid-19

Nyhet 4.5.2020

Informasjon til pasienter og pårørende i forbindelse med koronapandemien

Nyhet 2.4.2020

Pandemien - konsekvenser for tilsyn med luftambulansetjenesten

Nyhet 27.3.2020

Pandemi – konsekvenser for tilsyn

Nyhet 18.3.2020

Eksterne lenker

Hvem svarer på hva. Viktigste norske nettsider om koronavirus