Hopp til hovedinnhold

Midlertidige retningslinjer for prioritering og tilpasning av tilsynsutøvelsen under pandemien opphørte 08.10.2021

Hvordan har personer med utviklingshemming opplevd tiden med koronapandemi og hvordan har smitteverntiltak påvirket hverdagslivet deres?

Nyhet 11.11.2021

Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020-2021

Rapport fra Helsetilsynet 4/2021

Forsidebilde rapport 4/2021

Virksomhetenes ansvar for å følge med på pasientrettigheter under koronapandemien

Artikkel fra Tilsynsmeldingen 2021

Stor variasjon i hvordan pandemien har påvirket barn og unge i barneverninstitusjon

Nyhet 22.4.21

Barn og unge på barneverninstitusjon under koronapandemien – gjennomgang av 254 tilsynsrapporter «Eg er dritlei av all koronaen!»

Rapport fra Helsetilsynet 3/2021

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 3/2021

Barn og unge som sliter under pandemien må identifiseres og få hjelp

Nyhet 26.3.2021

Veileder for statsforvalternes tilsyn med om kommunen identifiserer og følger opp utsatte barn og unge under pandemien. Tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Internserien 4/2021
PDF

Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket pasienter, brukere og pårørende under pandemien?

Nyhet 22.2.21

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Delrapport: En undersøkelse med individuelle intervju av ungdom med tiltak fra barnevernet

Internserien 2/2021
PDF

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020 Samlerapport fra spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju

Rapport fra Helsetilsynet 6/2020

Bilde av forsiden

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Et samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet Delrapport: En fokusgruppeundersøkelse

Internserien 11/2020
PDF

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Et samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet Delrapport: En nettbasert spørreundersøkelse

Internserien 10/2020
PDF

Følge med og følge opp pandemien – informasjons- og kunnskapskilder. Rapport nr. 2

Rapport fra Helsetilsynet 5/2020

Bilde av forsiden

Barn på sykehus og koronapandemien

Nyhet 22.10.2020

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge under koronapandemien. Gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen psykisk helse for barn og unge

Rapport fra Helsetilsynet 4/2020

Bilde av forsiden

Kartlegging av hjemmetjenestene i kommunene

Nyhet 3.7.2020

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Internserien 5/2020
PDF

Rapport: Kunnskaps- og informasjonskilder om konsekvenser av pandemien for tjenester, brukere og pasienter

Nyhet 18.6.2020

Smitte i sykehjem – veiledning til fylkesmennene

Nyhet 14.5.2020

Tilsyn med helsepersonell som benytter hurtigtester for å påvise covid-19

Nyhet 4.5.2020

Informasjon til pasienter og pårørende i forbindelse med koronapandemien

Nyhet 2.4.2020

Pandemien - konsekvenser for tilsyn med luftambulansetjenesten

Nyhet 27.3.2020

Pandemi – konsekvenser for tilsyn

Nyhet 18.3.2020

Eksterne lenker

Hvem svarer på hva. Viktigste norske nettsider om koronavirus