Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

34 Treff

Sektor
Spesialisthelsetjenester
Tilsynstemaer
Blod

Helse Fonna HF tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Sykehuset Innlandet HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Sykehuset Telemark HF håndtering av blod blodkomponenter celler og vev 2023

St. Olavs hospital HF – håndtering av blod og blodkomponenter 2023

Lovisenberg Diakonale Sykehus tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Martina Hansens Hospital - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Helgelandssykehuset HF - håndtering av blod og blodkomponenter 2023

Finnmarkssykehuset HF - håndtering av blod og blodkomponenter 2023

Akershus universitetssykehus HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Haraldsplass Diakonale Sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Helse Stavanger HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Helse Bergen HF - håndtering av blod og blodkomponenter

Helse Førde HF håndtering av blod og blodkomponenter 2022

Bergen kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2022

Helse Nord-Trøndelag HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Oslo universitetssykehus (OUS) med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Sørlandet sykehus HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Sykehuset Østfold HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Sykehuset Vestfold HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Diakonhjemmet sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Helse Møre og Romsdal HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Nordlandssykehuset HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Vestre Viken HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Helse Fonna HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Lovisenberg Diakonale Sykehus – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

St. Olavs Hospital HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019

Sykehuset Telemark HF tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019

Kongsvinger sykehus helseforetakets blodbankvirksomhet 2019

Sørlandet sykehus HF håndtering av blod og blodkomponenter 2019

Sykehuset Innlandet HF tilsyn – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019

Martina Hansens Hospital håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019

Finnmarkssykehuset HF håndtering av blod og blodkomponenter 2019

Uttak og distribusjon av humant navlestrengsblod og navlestrengsvev