Hopp til hovedinnhold

Pågående landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn 2022-2023

Om det landsomfattende tilsynet med barnevern og sosiale tjenester i Nav

Egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2021 – 2022

Nyhet 20.4.21

Veileder for landsomfattende egenvurderingstilsyn med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern for barn og unge, poliklinisk virksomhet – oppfølging av forbedringsarbeidet

Internserien 3/2021 Revidert 20. mai 2022
PDF

Egenvurderingsskjema

Vedlegg til Internserien 3/2021. Revidert 20. mai 2022
Word

2020–2021 Undersøkelser i barnevernet

Søk

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020–2021 med barnevernets arbeid med undersøkelser

Internserien 10/2019. Justert utgave februar 2021
PDF

Svikt i 8 av 9 barneverntjenester

Artikkel i tilsynsmeldingen

Veileder for landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Internserien 1/2020
PDF

2020–2021 Tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Søk

2019–2020 Somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter

Søk

 

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Forsidebilde rapportserien

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Bilde av forsiden

2017-2018 Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Bilde av forsiden

2017–2018 ROP-tilsynet – kommunale tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av rapportens forside

2017–18 Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av forsiden

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Illustrasjon forside Barnas hjem

2017 Bufetats bistandsplikt

Sammendrag, pdf, tilsynsrapporter m.m. Rapport fra Helsetilsynet nr. 3/2018

Bilde av forsiden

2016–18 Helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

Bilde av forsiden

2016 Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Bilde av forsiden

2015–16 Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten

Bilde av forsiden

2015–16 Kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år

Bilde av forsiden

2015 Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

Bilde av forsiden

2014 Kommuners folkehelsearbeid

Bilde av forsiden

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

Bilde av forsiden

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

Bilde av forsiden

2013–14 Psykisk helsevern til barn og unge

Bilde av forsiden

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

Bilde av forsiden

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

Bilde av forsiden

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

Bilde av forsiden

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Bilde av forsiden

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Bilde av forsiden

2012 Sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Bilde av forsiden

2011–12 Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering

Bilde av forsiden

2011–12 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Bilde av forsiden

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre skrøpelige eldre med hoftebrudd

forsidebilde rapport 3 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre Behandling al eldre pasienter med hjerneslag

Bilde av forsiden