Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

42 Treff

Tilsynstemaer
Celler og vev

Sykehuset Telemark HF håndtering av blod blodkomponenter celler og vev 2023

Aleris Helse - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2023

C-Medical - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2023

Sykehuset Innlandet HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Lovisenberg Diakonale Sykehus tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Spiren fertilitetsklinikk tilsyn med håndtering av humane celler og vev beregnet for assistert befruktning 2023

Martina Hansens Hospital - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Akershus universitetssykehus HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Haraldsplass Diakonale Sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Helse Stavanger HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Helse Bergen HF – håndtering av celler og vev 2022

Helse Bergen HF - håndtering av blod og blodkomponenter

Fürst Medisinsk Laboratorium - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Unilabs laboratoriemedisin AS – smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Folkehelseinstituttet - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Bergen kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2022

Helse Nord-Trøndelag HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Livio IVF-klinikken Oslo - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2022

Oslo universitetssykehus (OUS) med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Sørlandet sykehus HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Fertilitetssenteret Caruso AS – håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2021

Sykehuset Østfold HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Sykehuset Vestfold HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Tilsyn med håndtering av navlestrengsblod og navlestrengsvev 2021

Diakonhjemmet sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Helse Møre og Romsdal HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Nordlandssykehuset HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Vestre Viken HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Helse Fonna HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Lovisenberg Diakonale Sykehus – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Artemis Gynekologiske Senter håndtering av humane celler og vev beregnet til bruk ved assistert befruktning 2019

Fertilitet Vest AS, Klinikk Hausken - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2019

Medicus AS – håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2019

St. Olavs Hospital HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019

Zimmer Biomet Norway AS – håndtering av produkter som inneholder humane celler og vev 2019

Straumann AS tilsyn – håndtering av produkter som inneholder humane celler og vev 2019

Sykehuset Telemark HF tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019

Sykehuset Innlandet HF tilsyn – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019

Martina Hansens Hospital håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019