Hopp til hovedinnhold

Sarpsborg kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Stiftelsen Sana as, avdeling Larvik asylmottak tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylmottak 2023

Stiftelsen Sana as, avdeling Porsgrunn tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylmottak 2023

Nav Grünerløkka tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning 2023

Nav Ringerike behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Indre Østfold kommune tilsyn helse- og omsorgstjenester til barn med avlastningstilbud 2023

Kongsvinger kommune Kongsvinger mottak 2023

Lillestrøm kommune tilsyn med Nedre Romerike legevakt 2023

Nesodden kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Drammen kommune landsomfattende tilsyn barnevernstjenestens ansvar for oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Drammen kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Aleris Helse - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2023

C-Medical - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2023

Våler kommune Nav Våler klagerett økonomisk stønad 2023

Moss kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Krødsherad kommune – kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Ullensaker kommune - barneverntjenestens oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Midt-Buskerud Nav behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Rakkestad kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nav Skiptvet Marker tilsyn ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Lovisenberg Diakonale Sykehus tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Bærum kommune - tilsyn med legevakt og legevaktssentral 2023

Lier kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Oslo kommune Nav Vestre Aker tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2023

Fredrikstad kommune Nav behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Kongsberg kommune Nav behandling av klager på økonomisk stønad 2023

Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nes kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Sykehuset Østfold HF, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Psykiatrisk avdeling døgnseksjoner tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming 2023

Akershus universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk avdeling tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming 2023

Oslo kommune tilsyn med Nav St. Hanshaugens behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Eidsvoll kommune - tilsyn med legevakt og legevaktsentral 2023

Martina Hansens Hospital - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Nesodden kommune og Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Oslo kommune, Bydel Alna - barnevernstjenestens oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Nesodden kommune - tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Indre Østfold- tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Aline og Frydenberg familieavdeling tilsyn 2023

Ullensaker kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familier søker økonomisk stønad 2023

Halden og Aremark kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nav Hallingdal tilsyn med kommunen sitt ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Akershus universitetssykehus HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Kongsberg kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Lillestrøm kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Øvre Eiker kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Råde kommune landsomfattende tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Indre Østfold kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023