Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Pressemeldinger 2002 - 2008

Reaksjoner mot helsepersonell 2002

Pressemelding 1/2003 fra Helsetilsynet 22. januar 2003.

36 helsepersonell mistet autorisasjonen

Pressemelding 2/2002 fra Helsetilsynet 25. februar 2002.

57 helsearbeidere mistet godkjenning fjor mot 21 året før

Pressemelding 3/2001 fra Helsetilsynet 29. januar 2001

Berit Schei får Karl Evang-prisen 2008

Pressemelding 4/2008 frå Statens helsetilsyn 14. oktober 2008.

Forsvarlege avlastnings- støttekontakttenester?

Pressemelding 2/2008 frå Statens helsetilsyn 3. mars 2008.

Helse- sosialtenester vaksne psykiske lidingar

Pressemelding 3/2008 frå Statens helsetilsyn 3. mars 2008.

Asbjørn Kjønstad får Karl Evang-prisen 2007

Pressemelding 7/2007 frå Helsetilsynet 23. oktober 2007.

Årets Karl Evang-seminar: Psykiatri farlighet

Pressemelding 6/2007 fra Helsetilsynet 13. september 2007

Kandidatar Karl Evang-prisen 2007

Pressemelding 5/2007 fra Helsetilsynet  30. mars 2007

Svikt tverrfaglige spesialiserte tjenester rusmiddelmisbrukere

Pressemelding 4/2007 fra Helsetilsynet  5. mars 2007

Fortsatt svikt bruk tvang kommunene

Pressemelding 3/2007 fra Helsetilsynet  5. mars 2007

Ikkje likeverdige habiliteringstenester born

Pressemelding 2/2007 fra Helsetilsynet  5. mars 2007

Anne Karen Jenum tildeles Karl Evang-prisen

Pressemelding 9/2006 fra Helsetilsynet  19. oktober 2006

Årets Karl Evang-seminar: Vold mot barn en utfordring hjelpeapparatet

Pressemelding 8/2006 fra Helsetilsynet  18. oktober 2006

Nå kan du foreslå kandidater Karl Evangs pris

Pressemelding 7/2006 fra Helsetilsynet  10. april 2006

Kosmetisk kirurgiske klinikker bryter regelverket

Pressemelding 6/2006 fra Helsetilsynet  3. april 2006

Hvem blir utsatt tvang psykisk helsevern?

Pressemelding 5/2006 fra Helsetilsynet  25. februar 2006

Alvorlige mangler diskresjon journalføring kirurgien

Pressemelding 4/2006 fra Helsetilsynet  25. februar 2006

Har langvarige sammensatte behov – får et stykkevis delt tjenestetilbud?

Pressemelding 3/2006 fra Helsetilsynet  25. februar 2006

Pressekonferanse Tilsynsmelding 2005

Pressemelding 2/2006 fra Helsetilsynet  20. februar 2006

Karl Evang-prisen 2005 Borghild Haaland

Pressemelding 8/2005 fra Helsetilsynet  19. oktober 2005

Priv. red: Invitasjon Karl Evang-seminaret

Pressemelding 7/2005 fra Helsetilsynet  29. september 2005

Har dere forslag kandidater Karl Evangs pris 2005?

Pressemelding 6/2005 fra Helsetilsynet  13. april 2005

Statens helsetilsyn gir kritikk Nordlandssykehuset HF Lofoten

Pressemelding 5/2005 fra Helsetilsynet  4. april 2005

Svikt tildeling sosiale tjenester rusmiddelmisbrukere

Pressemelding 3/2005 fra Helsetilsynet  28. februar 2005

Svikt helsetjenesten nyankomne asylsøkere flyktninger familiegjenforente

Pressemelding 4/2005 fra Helsetilsynet  28. februar 2005

Helsetilsynet inviterer pressekonferanse forbindelse presentasjonenTilsynsmelding 2004

Pressemelding 2/2005 fra Helsetilsynet  23. februar 2005

Invitasjon presseseminar - landsomfattende fødetilsyn

Pressemelding 8/2004 fra Helsetilsynet 12. november 2004

Karl Evangs pris 2004 psykiater Ingrid Lycke Ellingsen - arbeid mot tortur

Pressemelding 7/2004 fra Helsetilsynet 18. oktober 2004

Invitasjon Karl Evang-seminaret 2004 - Privat red.

Pressemelding 6/2004 fra Helsetilsynet 14. oktober 2004

Tilsynsmelding 2003 viser mykje er ugjort

Pressemelding 5/2004 fra Helsetilsynet 8. mars 2004

Helsedirektør Lars E. Hanssen inviterer media framlegginga Tilsynsmelding 2003

Pressemelding 4/2004 fra Helsetilsynet 4. mars 2004Privat til red. - invitasjon til pressekonferanse 8. mars.

Karl Evangs pris Gerd Marit Brandt

Pressemelding 21/2001 fra Helsetilsynet 22. oktober 2001

Anders Seim fikk Karl Evangs helseopplysningspris 2003

Pressemelding 11/2003 fra Helsetilsynet  20. oktober 2003

Mest hjelp skrøpelige sykehjem - minst psykisk syke hjemmeboende

Pressemelding 10/2003 fra Helsetilsynet 16. oktober 2003

Presseinvitasjon: Karl Evang-seminaret 2003 - Hiv/aids 20 år: en grenseløs trussel

Pressemelding 9/2003 fra Helsetilsynet 16. Oktober 2003

Ledelse systematisk styring - en forutsetning gode pleie- omsorgstjenester

Pressemelding 8/2003 fra Helsetilsynet 7. oktober 2003

1/4 norske kommuner har ikke lovpålagte smittevernplaner

Pressemelding 5/2003 fra Helsetilsynet 18. august 2003

Kommunene får klar beskjed: Smittevern- beredskapsplaner må på plass!

Pressemelding 3/2004 fra Helsetilsynet 17. februar 2004

Dent-O-Sept Sluttrapportene er klare

Felles pressemelding fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, Sosial- og helsedirektoratet og Helsetilsynet 20. januar 2004

Kommunane sitt tilsyn arbeidsmiljøet barn må styrkast

Pressemelding 1/2001 fra Helsetilsynet 22. januar 2001

Påbud Finnmark fylkeskommune uten opphold å sikre en forsvarlig ambulansetjeneste fylket

Pressemelding 2/2001 fra Helsetilsynet 26. januar 2001

Helsetilsynet tilrår statleg overtakingspesialisthelsetenesta

Pressemelding 5/2001 fra Helsetilsynet 5. mars 2001

Små barns seksualitet veiledningsopplegg foreldre helsestasjoner barnehager

Pressemelding 6 /2001 fra Helsetilsynet 30. mars 2001

Liv helse fare på grunn uforsvarlig ambulansetjeneste Finnmark

Pressemelding 7/2001 fra Helsetilsynet 6. april 2001

Smittevernet kommunane må styrkast

Pressemelding 8/2001 fra Helsetilsynet 19. april 2001

Økt satsing tiltak forebygger uønskede svangerskap blant unge

Pressemelding 9/2001 fra Helsetilsynet 25. april 2001

Tilsynsmelding 2000: Overgangen helsetjenestens forvaltningsnivåer skaper problemer

Pressemelding 10/2001 fra Helsetilsynet 21. mai 2001

Forsiktighet nødvendig bruk sentralstimulerende legemidler voksne.

Pressemelding 11/2001 fra Helsetilsynet 25. mai 2001

Kommunane sitt tilsyn miljø helse - ny utredning frå Helsetilsynet gir døme idear

Pressemelding 12/2001 fra Helsetilsynet 5. juni 2001

Helse-Norge undervurderte behovet sykehussenger på 1990-tallet

Pressemelding 13/2001 fra Helsetilsynet 20. juni 2001

Barn unge får ikke den helsetjeneste de har krav på

Pressemelding 14/2001 fra Helsetilsynet 3. juli 2001

Geir Sverre Braut (46) ny assisterande helsedirektør

Pressemelding 15/2001 fra Helsetilsynet 6. juli 2001

De fleste sykehus har system rapporteringskader uhell avvik men bruken må bedres

Pressemelding 16/2001 fra Helsetilsynet 17. juli 2001

Opptrappingsplan psykisk helse konkretiseres

Pressemelding 17/2001 fra Helsetilsynet 28. september 2001

85 institusjoner godkjent for bruk tvang innen psykisk helsevern

Pressemelding 18/2001 fra Helsetilsynet 1. oktober 2001

Helsetilsynet stopper elektronisk brevjournal

Pressemelding 19 /2001 fra Helsetilsynet  5. oktober 2001

Biobanker er et viktig grunnlag fremtidens medisin

Pressemelding 20/2001 fra Helsetilsynet 11. oktober 2001

Økning antall småbarn hull tennene

Pressemelding 22/2001 fra Helsetilsynet 17. September 2001

Invitasjon pressekonferanse Tilsynsmelding 2002

Pressemelding 2/2003 fra Helsetilsynet 7. mars 2003

Bedre legedekning fastlegeordningen men ikke sykehjem

Pressemelding 6/2003 fra Helsetilsynet 4. September 2003

Rapport Helseministeren Dent-O-Sept

Pressemelding 6/2002 fra Helsetilsynet 17. april 2002.

Helsetilsynet sier "tja" sprøyterom

Pressemelding 1/2002 fra Helsetilsynet  5. februar 2002

Invitasjon pressekonferanse - Tilsynsmelding 2001

Pressemelding 3/2002 fra Helsetilsynet  6. mars 2002.

Tilsynsmelding 2001

Pressemelding 4/2002 fra Helsetilsynet 7. mars 2002

Avgjørelse Bærum-saken

Pressemelding 5/2002 fra Helsetilsynet 5. april 2002

Fare svekket tilsyn smittefarlige stoffer

Pressemelding 7/2002 fra Helsetilsynet 26. april 2002.

"For det var ikke plass dem herberget": Lavere belegg indremedisinske avdelinger

Pressemelding 8/2002 fra Helsetilsynet.3. juli 2002.

Karl Evang - helseopplysningspris seminar bokutgivelse.

Pressemelding 9/2002 fra Helsetilsynet 17. oktober 2002.

Presseinvitasjon - Tilsyn endring - Den 6. nordiske tilsynskonferansen

Pressemelding 7/2003 fra Helsetilsynet 12. September 2003

Manglende smittevernberedskap på Gardermoen

Pressemelding 4/2003 fra Helsetilsynet 15. april 2003

Tilsynsmelding 2002

Pressemelding 3/2003 fra Helsetilsynet 10. mars 2003

Ufullstendig lovforslag demens

Pressemelding 10/2002 fra Helsetilsynet 4. desember 2002.